UIT HET EZELSLEVEN GEGREPEN : verstuiking

 

Zondag 3 september :

Terugkerend van de ezelskeuring te Zwalm. Blij om al het mooie wat we hadden meegemaakt, de perfecte organisatie en de kennis die we hadden opgedaan, verlangden we om onze merries, Beauty 15 maand, en Glitter 13 maand, terug te zien.

Naar gewoonte zouden ze ons opwachten met vreugdegebalk hopende op één of andere lekkernij, en om even gekeuveld te worden.

Onze verwondering was groot als slechts Beauty present was. Glitter stond als verloren, in de verste hoek van de weide, rechter voorpoot lichtjes opgetrokken, kop omlaag. Bij nazicht van de hoef en de poot konden wij niets abnormaals vinden. Geen steen in de hoef, geen zichtbare verwondingen. Bij betasting van de ganse poot naar boven tot de schouder merkten we duidelijk dat de pijn zich daar lokaliseerde. We besloten af te wachten op de verdere evolutie.

Maandag 4 september :

Reeds vroeg uit de veren, benieuwd naar de toestand van Glitter. Tegen gewoonte in was ze in de stal gebleven. Er bleek geen verergering te zijn, eerder een lichte verbetering van haar stap. Ze at normaal, haar ontbijt (250gr. Paardeschilfers). In de loop van de voormiddag kwam ze buiten om te grazen, wel hinkend. Haar bekeuvelen mochten we niet. Liefst werd ze met rust gelaten. Ook Beauty duwde ze van haar af.

 

Dinsdag 5 september :

Er is een merkelijke verbetering in haar lopen. Ze blijft rustig, eet normaal, laat zich terug borstelen en verzorgen. We hopen en geloven dat het ergste leed geleden is.

Woensdag 6 september :

Ontgoocheling ! Ze loopt nu terug zeer moeilijk en steunt uitsluitend op de top van haar hoef. De situatie was sterk verergerd. We besloten niet meer te dralen en verwittigden de veearts.

 

Donderdag 7 september :

De veearts meld zich omstreeks 10h.. Na een grondig onderzoek luid de diagnose : Zware verstuiking aan het schoudergewricht. Ze doet geen temperatuur zodat infectie uitgesloten is.

Hij dient haar een intraveneuze injectie toe met BUTAZOLYDINE DEXAMETASONE, tevens dienen wij 3 maal daags de schouder in te strijken met ORTIPHLOKIN zalven, daarbovenop iedere dag 1 pil BUTAZOLYDINE. De pil wil

 

ze niet nemen. We dienen haar te misleiden en doen het als volgt :Een dikke wortel, waaruit we met een appelboor het hart uitboren, de pil erin, de wortel einden opvullen met het uitgehaalde gedeelte, en hop, wortel met pil smakelijk naar binnen.

 

Vrijdag 8 tot en met Maandag 11 september :

De behandeling wordt verder gezet. Het gaat zo op en af. Het lopen gaat toch merkelijk beter, ze graast normaal en blijft de ganse dag buiten. Blijkbaar heeft ze minder pijn, mede door de toediening van haar medicatie.

 

Dinsdag 12 september :

De pijn is verergerd. Ze loopt nu opnieuw veel moeilijker. De veearts komt terug omstreeks 9h30, hij geeft haar opnieuw een intraveneuze injectie. ze blijft buiten, liggend en staat praktisch niet meer op, en eet niet meer. Later In de namiddag moeten we vaststellen dat ze erg lijd. Haar tong laat ze naar buiten hangen, kwijlt en hijgt van de pijn. Wat nu ? We besluiten op eigen initiatief een doodgewone aspirine 0,1 mg (kinderaspirine) toe te dienen. Al liggend neemt ze deze met behulp van de worteltruk. Tot onze grote verbazing stellen we een merkelijke verbetering vast na circa 1 uur. Ze komt recht en al zeer moeilijk lopend begint ze te grazen. We besluiten haar, om bestwil, te isoleren en in de stal te houden. We krijgen dankbare hulp van onze vriend en tevens ezelshouder José Buyssens, om de stal in twee te delen met behulp van uitneembare verdeelpanelen. De vloer wordt dik in stro gelegd, en nu zit ze toch samen met haar vriendje Beauty, die haar niet kan lastigvallen, en of spelen. Ze wordt verwend met hooi en wortelen.

 

Woensdag 13 september :

GLITTER is niet gelukkig met haar gedwongen verblijf binnen in de stal. Ook BEAUTY is haar speelkameraad kwijt en beiden roepen op elkaar. Beauty gaat zeer veel in de stal om neus aan neus te staan met Glitter. We voederen haar met

regelmaat wat vers gras, zodat de overgang van vers naar droog voer niet te bruusk is. De veearts komt opnieuw om haar een injectie toe te dienen.

 

Donderdag 14 september :

Glitter is nu veel rustiger geworden en went aan haar nieuwe situatie. Ze blijkt nu veel minder pijn te hebben. Niettemin hadden we reeds contact genomen met de Faculteit dierengeneeskunde van de Rijks Universiteit te Gent om indien nodig radiografie te nemen. De dienst was zelf bereid om haar op te halen en terug te brengen. Dit zal gelukkig niet nodig blijken.

Vrijdag 15 september :

Er is nu merkelijk verbetering. Ze blijft echter opgestald.

Zaterdag 16 september :

Na het bezoek van de veearts besluiten wij haar opnieuw een beperkte vrijheid te geven in gezelschap van Beauty. Daartoe bakenen wij de weide af met schrikdraad tot een opp. van circa 40 m². Dit blijkt zeer goed te werken. Ze zijn samen en blijven rustig. We dienen wel bij te voederen met hooi en hun dagelijkse portie wortelen. Op 22 september krijgen ze terug de volle vrijheid.

Bijna een maand later (30 september) is alle leed geleden. Glitter is volledig hersteld, en dartelt terug volop in de weide. Uit deze hebben we geleerd om in de toekomst een dier sneller te isoleren en loopfunktie te beperken. De medicatie toe te dienen via een wortel, wat vrij gemakkelijk gaat. Voorzorgen te nemen om in een stal een dier een beschermde plaats te kunnen geven. Bij ons is dat prachtig geluk dankzij onze vriend José, die geen moeite ontzag om s’avonds laat de stal op te delen en in te richten. Onze welgemeende dank daarvoor.