Zaterdag 9 september 1995 : VOLLE MAAN : Geboorte

 

Volle maan, het is iets magisch. Er doen vele verhalen de ronde i.v.m. de volle maan. Een ervan slaat op het hoge aantal geboorten. Het enige wat wetenschappelijk aanvaard is i.v.m. de Volle maan is de invloed op de getijden van de zee (springtij). I.v.m. geboorten zegt men wel dat ook daar de Volle maan invloed op heeft, maar dit wordt niet echt aanvaard (noch door doktors, nog door andere wetenschappers). Als men echter met verpleegsters spreekt die werken op de afdeling materniteit, dan kan men alleen maar vaststellen dat er toch iets moet zijn. Zo worden er in de periode van de Volle maan dikwijls dubbel zoveel baby’s geboren als normaal.

 

De dag voorspellen dat een merrie gaat veulen is zeer moeilijk. In mei-juni 1993 liep "Jef van ‘t Zoopark" gedurende zes weken bij mijn merrie Schoeki. Ik wilde absoluut aanwezig zijn bij de geboorte, dus zou ik in de kritieke periode verlof nemen, maar ik moet mijn verlof reeds opgeven in januari, het was dus gokken. Ik besloot 2 weken verlof te nemen in de meimaand, meer bepaald 1 week voor en 1 week na Volle maan. Alhoewel het een gok was, hoopte ik toch stilletjes dat ook voor ezels de maan een invloed zou hebben. En ja hoor op 11 mei 1994 (de dag van Volle maan) werd Beuaty geboren. Zuiver toeval, wie zal het zeggen. Ondertussen heb ik een eigen hengst (Pussan Gerardi), en die zou nu wel het werk verrichten, het probleem was echter dat Pussan Gerardi altijd samen met Schoeki in de wei liep, en dat zelfs op geen maanden te bepalen was wanneer Schoeki zou veulen. Natuurlijk kan men wel een zekere evolutie vaststellen. In mei-juni 1995 was reeds zichtbaar dat Schoeki waarschijnlijk wel gedekt was. In juli was ze reeds even dik (of zelfs dikker) dan de laatste week van haar vorige dracht. Einde juli zwol de uier lichtjes, d.w.z. dat als men goed keek inderdaad een beetje uier zichtbaar was. De uier veranderde echter niet gedurende de daaropvolgende dagen.

Eind augustus begon de uier echter serieus te zwellen, maar hij stond nog duidelijk niet gespannen. In die periode had Schoeki reeds moeite om zich voort te bewegen, het leek erop of ze op ieder ogenblik kon ontploffen. Om een goede nachtrust te hebben gaf ik haar telkens rond 23h. wat hooi, als ze dit opat veronderstelde ik dat ze die nacht niet zou veulen (het gebeurt dikwijls dat de merries de laatste dag niet meer willen eten).Terug keek ik even op de kalender om mijn verlof te plannen, en wat bleek ? Volle maan valt op een zaterdag, daar ik wat krap zit i.v.m. verlof, besloot ik het risico te nemen en te wachten tot na het weekeinde van 9 september om verlof te nemen.

Zaterdagmorgen 9 september : Schoeki komt (als ik de honden buitenlaat) zoals ze gewoon is naar beneden om haar snoepje. Zou het toch niet voor vandaag zijn ? Schoeki wordt goed in de gaten gehouden want vanaf vrijdag was de uier gespannen en waren de tepels duidelijk gezwollen.

Om 15h10 gaan we even kijken, want Schoeki is niet te zien in de weide, ze staat waarschijnlijk in de stal. Inderdaad, en ze heeft al duidelijk opening. En enkele minuutjes later zien we de pootjes verschijnen. Dit is een goed teken, want als de beide voorpootjes er uitsteken betekent dit dat het veulen in de goede positie ligt en er normaal géén problemen zullen zijn. Een ezel veulent meestal al liggend, maar Schoeki staat (net als vorig jaar) even op en maak eens een rondje in de stal terwijl de pootjes er reeds uithangen. Daarna gaat ze terug liggen en perst ze opnieuw. Na enkele pogingen komt het hoofdje eruit. We zien dat er leven in het veulen zit want de pootjes bewegen reeds en het hoofdje gaat heen en weer. Nog even persen en de romp komt eruit, het veulen beweegt heftig en het vlies schuurt, zodat het vrij kan ademen (hoewel het nog steeds zuurstof krijgt via de navelstreng zolang deze niet verbroken is). De achterpootjes slibberen er zo uit. Schoeki is toch vrij uitgeput, maar likt haar veulen een kort tijdje, dan rust ze even en dan herbegint ze terug met likken. Nu alles goed verlopen is en het veulen het goed stelt (het duurde hoogstens 15 à 20

minuten) is het wachten tot Schoeki de nageboorte afwerpt. Dit gebeurt echter niet zo snel, DOKUS staat reeds recht, evenwel lichtjes steunend tegen de stalmuur. Na een goed half uurtje komt de nageboorte af, dit wordt opgeraapt

en bewaard voor controle door de veearts. We zien dat Schoeki zich nu duidelijk veel beter voelt en haar DOKUS heel goed verzorgt. Na ongeveer anderhalf uurtje

zagen we dat DOKUS aanstalten maakte om te zuigen. Ook dit gebeurt zonder problemen. Het is nu nog

enkel wachten op het afkomen van de darmpek bij DOKUS. De darmpek is de mest die zich opgestapeld heeft tijdens de dracht. Men kan dit gemakkelijk waarnemen, want eens het veulen begint te zuigen wordt het afkomen gestimuleerd, we zien dan ook DOKUS persen met het staartje omhoog.

Ziezo alles is in orde, nu nog de eerste dagen goed doorkomen en DOKUS kan een mooi en gelukkig leven tegemoet gaan. Om 19 uur (3 uur na de geboorte komt de veearts langs om de inentingen te geven (een multivitamine injectie en een serum tegen tetanos). Als DOKUS 3 maand is zal hij zijn eerste tetanos-griep vaccinatie krijgen.

U moet nu niet denken dat alle veulens geboren worden bij volle maan, maar ziet u het grote ogenblik naderen, dan kan het toch nuttig zijn als u eens een blik werpt op de kalender, men weet immers nooit.