STAART- EN MANENECZEEM :

 

Deze aandoening berust op een overgevoeligheid voor bloedzuigende insecten. Gezien de oorzaak komt deze aandoening vooral in de zomer voor, als de dieren weidegang krijgen.

 

Symptomen : De dieren hebben last van jeuk, met als gevolg onrust en stress. Ze schuren, waardoor secundair laesies kunnen ontstaan.

 

Therapie : De beste therapie is de ezels gedurende de zomer overdag in een vliegenvrije stal te houden en ze allen ‘s nachts in de wei te laten grazen. Andere mogelijkheden zijn de ezels naar een gebied te brengen waar geen zulke insecten voorkomen (vb weide die niet aan een beek grenst) het bestrijden van vliegen, wassen en eventueel scheren.

 

Bron : Diergeneeskundig Memorandum : december 1992

Een gezamenlijke uitgave van Duphar, Animal Health, Janssen

Pharmaceutica en Mycofarm