LUIZEN :

 

De luis is een veel voorkomende parasiet bij de ezel. Luizen komen het meest voor in de lente en in de herfst. ze zitten voornamelijk op het hoofd (achter de oren), de manen, de schouderstreek en de staartbasis.

Er zijn verschillende soorten luizen:

- Anoplura (bloedzuigende luizen) : bij ezels zijn dat Haematopinus asini asini en Ratemia squamulata.

- Mallophaga (vachtluizen): bij de ezel betreft het Damalinia equi.

 

Symptomen : Jeuk is het eerste symptoom, gevolgd door het ontstaan van kale plekken. als het haar eraf komt, is de huid helemaal gaaf, tenzij er sprake is van secundaire dermatitis. Bij een ernstige infectie met zuigende luizen kan bloedarmoede optreden.

 

Diagnose : De definitieve diagnose stelt men door het aantonen van de neten, die met het blote oog te zien zijn (witte puntjes).

 

Therapie : -Wassen met een antiluizenmiddel (bv. Sebacil); meestal moet men dit 2 maal doen.

- Oormerken die cypermethrin (Flectron) bevatten, die aan de halster of halsband worden bevestigd. Deze middelen houden tevens de vliegen goed weg. In Engeland heeft men gunstige ervaringen bij grote aantallen ezels. De oormerken werken 4-6 maanden.

- Delmethrin bevattende druppels, bekend onder de naam Sputop. Eveneens in Engeland heeft men hiermee goede ervaringen opgedaan. Het werkt 3 maanden tegen luizen, tegen vliegen 6 weken. Per keer 10 ml op de schoft toedienen. (een aanrader volgens mij (GVL)).

- Een injectie met ivermectine (Ivomec), in de dosering als voor vee (200mcg/kg). De werkingsduur is 3-6 weken en maagdarm resp. longwormen worden tegelijkertijd gedood.

Al deze middelen zijn door de "Donkey Sanctuary" 4 jaar lang gebruikt en men heeft geen problemen gezien. Men adviseert het volgende schema toe te passen :

- Spot On : 10 ml eind februari / begin maart

- Ivermectine-injectie, begin mei

- Een oormerk aan de halster, begin juni

Ieder jaar een werkzame stof uit de andere groep.

Wat voor behandeling men ook kiest, altijd moet men alle dieren in de directe omgeving mee behandelen, evenals het tuig en het poetsgerei, aangezien luizen enige dagen kunnen overleven in uitgevallen haren, dekens, borstels, enz.

 

Bron : Diergeneeskundig Memorandum : december 1992

Een gezamenlijke uitgave van Duphar, Animal Health, Janssen

Pharmaceutica en Mycofarm