EIWIT-OVERVOEDING :

 

Overvoeding geeft vele problemen bij de ezel. Een ezel die met een teveel aan eiwitten wordt gevoerd, kan ongeveer dezelfde huidproblemen krijgen als die zich bij staart- en maneneczeem voordoen. Het is dus van belang dat men bij dergelijke klachten altijd naar het ratsoen kijkt. Als therapie is het voldoende het rantsoen te wijzigen, dus het eiwitgehalte te verminderen.

Dit komt vooral voor door het bijvoederen van de ezels, en zelfs bij ezels die niet bijgevoederd worden, maar op een te vette weide staan (zeker in het voorjaar). Opl. : De weide maaien.

 

Bron : Diergeneeskundig Memorandum : december 1992

Een gezamenlijke uitgave van Duphar, Animal Health, Janssen

Pharmaceutica en Mycofarm